การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.79 - P.81


บทที่ ๒๘ พดด้วงยักษ์ ช่อรำเพย รัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๓
CHAPTER 28: POD DUANG “CHOW RUM PIRE” 2423 B.E.

รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพสิรินทราบรม ราชราชินีซึ่งเป็นสมเด็จพระราชชนนีของพระองค์ ขณะพระองค์มีพระชนมายุ ๒๘ พรรษา ในปีพ.ศ.๒๔๒๓ เนื่องจาก พระราชชนนีสิ้นพระชนตอน ๒๘ พรรษา พระองค์จึงต้องการถวายพระราชกุศลใหญ่ พระองค์ทรง รับสั่งให้ผลิตเหรียญพดด้วงชุดพิเศษขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มีทั้งหมด ๖ ขนาด คือ

ขนาด ๑ ชั่ง (๘๐ บาท) ผลิต ๘ ตัว ราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขนาด ๑๐ ตำลึง (๔๐ บาท) ผลิต ๑๗ ตัว ราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ขนาด ๕ ตำลึง (๒๐ บาท) ผลิต ๔๒ ตัว ราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ขนาด ๒ ตำลึงกึ่ง (๑๐ บาท) ผลิต ๗๕ ตัว ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท
ขนาด ๑ ตำลึง (๔ บาท) ผลิต ๑๑๕ ตัว ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ขนาด กึ่งตำลึง (๒ บาท) ผลิต ๒๐๕ ตัว ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท


ลักษณะพดด้วง ด้านบนเป็นตราจักร ด้านหน้าเป็นตราพระเกี้ยวประจำพระองค์ ด้านหลังเป็นตราช่อรำเพย (ตาม พระนามเดิมของสมเด็จราชชนนี คือพระนางเธอพระองค์เจ้าฟ้า รำเพยรามราภิรมย์)

พดด้วงช่อรำเพย นับว่าเป็นสุยอดปรารถนาของนักสะสมเงินพดด้วง แต่หายากมากๆ มีเพียงนักสะสม ไม่กี่ท่านเท่านั้นที่มีวาสนาได้ครอบครอง เพราะความเชื่อถือ น่าบูชา ความสวยของการออกแบบ อย่างปราณีต คงไม่ผิดที่จะยกย่องเงินพดด้วงช่อรำเพยเป็น “สุดยอดของเงินพดด้วงไทย”


พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period
สมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2423 (ตราช่อรำเพย)
King Rama V 2423 B.E. (Chow Rum Pire)
พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period
สมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2423 (ตราช่อรำเพย)
King Rama V 2423 B.E. (Chow Rum Pire)
ตรามงกุฎ / จักร ช่อรำเพย - Mongkut / Chak Chao Rum Pire

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช