การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.78


บทที่ ๒๗ รัชกาลที่ ๕ เหรียญช้างสามเศียร ร.ศ.๑๒๗ (เหรียญหนวด)
CHAPTER 27: RAMA V PORTRAIT-THREE HEADED ELEPHANT R.S.127

รัชกาลที่ ๕ ทรงรับสั่งให้ผลิตเหรียญ ๑ บาท ทำจากด้ายเงิน จากปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่กว่าเหรียญจะ มาถึง พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน เมื่อเหรียญมาถึง รัชกาลที่ ๖ จึงทรงให้พระราชทานเหรียญนี้ใน พระราชพิธีพระบรมศพ รัชกาลที่ ๕

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ ผันพระพักตร์ซ้ายออก ด้านหลังเป็นรูปช้างสามเศียร เขียนว่า “สยามรัฐ” ขอบบนเขียนว่า “ร.ศ.๑๒๗” และมีเลข ๔๑ อยู่บน ร.ศ.(หมายถึง ครองราชมา ๔๑ ปี) ด้านล่าง มีอักษรบอกราคา “หนึ่งบาท” เหรียญนี้จะต่างจากสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนจะใช้คำว่า “บาทหนึ่ง” ถือเป็น เหรียญสุดท้ายของรัชกาลที่ ๕

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๕ กรัม ราคาซื้อขาย ๑๘๐,๐๐๐ บาท

มีนักสะสมและประชาชนทั่วไปนิยมนำเหรียญไปเลี่ยมคล้องคอ เพื่อความเป็นศิริมงคล และได้รับความ นิยมอย่างมาก ราคาจึงสูงมากเป็นเงาตามตัว

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช