การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช


ENGLISH     

บทสรุปและราคาเริ่มต้นประมูล

ชุดพิพิธภัณฑ์ “วิวัฒนาการเงินตราไทย พ.ศ. ๖๐๐ – ๒๕๔๐” รวมสิ่งสะสมกว่า ๑,๘๐๐ชิ้น (หน้า๑๒๕ - ๑๒๙) สิ่งสะสมทุกชิ้นได้นำมาถ่ายภาพโดยละเอียด บรรจุในตลับอคิลิก (จากเยอรมัน) ตลับทอง ตลับเงิน ตลับฝั่งเพชร ในกล่องไม้ที่สั่งทำพิเศษ บุด้วยกำมะหยี่สีแดงสวยงามมาก พร้อมป้ายชื่อชุดคำบรรยายจำนวนกว่า ๘๐ กล่อง (หน้า ๑๓๐ - ๑๓๒) ทุกกล่องพร้อมที่จะโยกย้ายไปตำแหน่งตามเหมาะสมของผู้ครอบครอง รายละเอียดพร้อมภาพกว่า ๓,๐๐๐ ภาพได้ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบกึ่งคู่มืออย่างมืออาชีพโดย บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จก. และทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร แสตมป์ และเอกสารเก่า โดยมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบ คัดสรร ประเมิน บรรยายสิ่งสะสมเพื่อการประมูลกว่าหมื่นรายการ

วิธีการประเมินราคาเริ่มต้น

การประเมิน ชุดพิพิธภัณฑ์ ซึ้งเป็นชุดเหรียญกษาปณ์ที่สมบูรณ์ที่สุด มีค่ามากที่สุด และมีองค์ประกอบสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่เคยมีการเสนอขายมากกว่า ๑,๘๐๐ ชิ้น รวมทั้งเหรียญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมสุดยอดของเหรียญกษาปณ์ไทยนับ ๑๐ เหรียญ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ได้ประเมินจากความเป็นจริงของการซื้อขายในตลาด ความสมบูรณ์ของแต่ละชิ้น ความหายาก เหรียญที่หายากๆจำนวนหลายชิ้นที่ไม่ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาเป็นเวลานานก็จะใช้ประสบการณ์ในการประเมินราคาซื้อขาย ดูตารางหน้า ๖ – ๗ เหรียญเหล่านี้ไม่ใช้ว่ามีเงินก็จะเรียกหาซื้อได้ทันที่ นักสะสมส่วนใหญ่จะรักและหวงแหนมาก ดังนั้นเหรียญที่หายากมากๆ ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องจ่ายราคามากกว่าที่ประเมินไว้มากก็เป็นไปได้

ราคาซื้อขายทั้งหมดประเมินที่ ๔๕ ล้านบาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

(ทางบริษัทฯได้ประเมินเฉพาะมูลค่าของเหรียญตามราคาเป็นจริงของตลาดให้ใกล้เคียงที่สุด ส่วนอุปกรณ์การเก็บรักษาอื่นๆที่มีมูลค่าหลายแสน ไม่ได้นำมาคำนวณในการประเมิน อาทิเช่น เหรียญกว่า ๒๐ เหรียญได้เก็บรักษาในตลับทอง ตลับเงิน ตลับฝังเพชรและอื่นๆ)

การขาย ชุดพิพิธภัณฑ์ “วิวัฒนาการเงินตราไทย พ.ศ. ๖๐๐ – ๒๕๔๐”
จะทำโดยการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก
ในราคาเริ่มต้นที่

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ยี่สิบล้านบาทถ้วน)


ถ้าท่านหรือองค์กรท่านเห็นคุณค่าที่จะเป็นเจ้าของชุดพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนี่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้น
 

 


เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช