การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.49 - P. 52


บทที่ ๑๓ พิสูจน์ประวัติศาสตร์เหรียญสมัยรัชกาลที่ ๓
CHAPTER 13: RAMA III'S HISTORICAL PROOFS

รัชกาลที่ ๓ ทรงได้เห็นการใช้เหรียญของชาวต่างชาติมากมาย ส่วนมากจะเป็นเหรียญแบน พระองค์จึงมี รับ สั่งให้ เจ้าพระยาพระคลัง(ดิต) ติดต่อนายโรเบิร์ต ฮันเตอร์ นำเหรียญทองแดงมา ๒ ชนิด ชนิดละ ๕๐๐ เหรียญ
  • ชนิดแรก

  • ด้านหน้าเป็นรูปช้าง มีเลข ๑๑๙๗ อยู่ด้านล่างช้าง ซึ่งเป็นปีจุลศักราช ด้านหลังเป็นภาษาไทย คำว่า “เมืองไท” มีรูปดาวเปล่งอยู่ด้านบน และล่างอย่างละดวง
  • ชนิดที่สอง
    ด้านหน้าเป็นรูปดอกบัวมีหมายเลข ๑๑๙๗ อยู่ด้านล่างดอกบัว
    ด้านหลัง เป็นภาษาไทย คำว่า “เมืองไท” มีรูปดาวเปล่งอยู่ด้านบน และด้านล่างอย่างละดวง


ตามประวัติศาสตร์ บอกว่ารัชกาลที่ ๓ ทรงทอดพระเนตรเหรียญตัวอย่างทั้งสองเหรียญ แต่ยังไม่พอ พระทัย เพราะเหรียญที่เป็นรูปช้างมีลักษณะคล้ายเหรียญศรีลังกา ส่วนเหรียญที่เป็นรูปดอกบัวคล้ายสัญญลักษณ์ ของกรมเจ้าท่า รูปที่หน้า ๕๒ คือบทพิสูจน์ประวัติศาสตร์ว่ารัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระปรีชาสามารถทรงทราบว่า เหรียญที่ นายโรเบิร์ตนำมาเสนออาจเป็นเหรียญก็อปปี้มาจากเหรียญศรีลังกา จึงไม่ทรงอนุญาติให้ผลิต และ คงได้ ประจักษ์แล้วว่าเป็นรูปช้างชนิดเดียวกันจริงๆ
ราคาซื้อขายในตลาดมีให้เห็นน้อยมาก ครบชุด ๒ เหรียญ ประมาณราคาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับชุดตัวอย่างขัดเงาตามรูปหน้าที่ ๕๐ นั้นได้ถูกค้นพบเพียงชุดเดียวเท่านั้น ประมาณราคาไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ต้นแบบเหรียญแบนเหรียญแรกของไทย
ชนิดทองแดงตัวอย่างขัดเงาครบชุด ๒ เหรียญ ชุดเดียวที่ค้นพบ
THE FIRST THAILAND FLAT COIN
COPPER PATTERN PROOF SET OF 2 - UNIQUE SET


ชุดเดียวที่ค้นพบมูลค่าประเมินไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หลังจากที่ผลิตมากว่า ๒๐๐ ปี สภาพยังคงสวยมากๆ เป็นประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่ามิได้


รูปถ่ายเมื่อนำมาใส่ในตลับเรือนทองบนแท่นเครื่องแขวนอันสวยงามต้นแบบเหรียญแบนเหรียญแรกของไทย THE FIRST THAILAND FLAT COINS
เปรียบเทียบเหรียญประเทศศรีลังการูปช้างเป็นชนิดเดียวกัน
COMPARISON OF SRI LANKA COINS WITH ELEPHANT DESIGNS

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช