การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.45 - P.48


บทที่ ๑๒ พดด้วงรัตนโกสินทร์ สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ (ตราปราสาท)
CHAPTER 12: POD DUANG RATTANAKOSIN PERIOD KING RAMA III 2367 - 2394 B.E. (Prasart)

ในรัชสมัยของพระองค์ เริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น แต่พระองค์ยังทรงใช้เงินพดด้วงเหมือน รัชกาลก่อน ๆ เพียงแต่ทรงเปลี่ยนตราประจำพระองค์เป็นปราสาท และใช้จักรเป็นตรา ประจำแผ่นดินกล่าวกันว่า พระองค์มีชื่อเล่นว่า “ทับ”แปลว่าบ้าน หรือที่อยู่อาศัย ความหมายเดียวกับปราสาทนั้นเองมีการพบพดด้วง หลายขนาดในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั่งแต่ขนาดหนึ่งบาท, สองสลึง, หนึ่งสลึง, เฟื้อง, สองไพ และหนึ่งไพ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงออกพดด้วงในเทศกาลพิเศษต่างๆมากมาย ได้แก่

พดด้วงตราครุฑเสี้ยว-จักร
ราคาสิบสลึงทำด้วยเงินน้ำหนัก ๓๘.๕ กรัม มีตราครุฑจับนาค เป็นตราด้านหน้าใช้พระราชทานในพิธี พระบรมศพของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราคาซื้อขายประมาณ ๙๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท

พดด้วงตราพระแสงจักร – ดอกไม้
ทำด้วยเงิน (พระราชทานในพิธีฉลองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๓๙๑) มีขนาด ตั้งแต่ สองสลึง ลงไปถึง ไพ

มีพดด้วงที่พระราชทานในพิธีต่างๆอีก ๒ ชนิด ได้แก่
ตราพระแสงจักร+หัวลูกศร, ตราพระแสงจักร+ใบมะตูม และ พระแสงจักร-รวงผึ้ง

พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period    P.46
สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ (ตราปราสาท)


พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period    P.47
สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ (ตราปราสาท)


พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period    P.48
สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ (ตราปราสาท)จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช