การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.77


บทที่ ๒๖ รัชกาลที่ ๕ เหรียญสยามอาณาจักร
CHAPTER 26: RAMA V “SIAM ANACHAK”

ปีพ.ศ.๒๔๔๐ พระองค์ต้องการเปลี่ยนเงินย่อยให้เป็นสตางค์ ดังนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงถือเป็น “รากฐาน ของเหรียญสตางค์” ในรุ่นต่อๆมา ด้านหน้าเป็นรูปช้างสามเศียร ขอบด้านบนเขียน “สยามอาณาจักร” ด้านหลังเขียน “ศก.๑๖๖” ด้านหลังเขียนบอกราคาเป็นตัวเลขอยู่กลางเหรียญ เขียนบอกราคาเป็นตัวอักษร อยู่ด้านบน

มีขนาด ๒๐ สตางค์, ๑๐ สตางค์, ๕ สตางค์, ๒ สตางค์
ราคาซื้อขายทั้งชุด ๑๕,๐๐๐ บาท


จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช