การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.59


บทที่ ๑๕ สมัยรัชกาลที่ ๔ เหรียญแบนทางการเหรียญแรกของไทย (ผลิตด้วยมือ)
CHAPTER 15: RAMA IV THE FIRST OFFICIAL FLAT COIN (HAND-MADE)

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ การค้าขายมากขึ้นตามลำดับ มีการผลิตพดด้วงปลอมออกมาใช้จำนวนมากวิธีปลอม โดยการ ใช้ทองแดง, หรือตะกั่วทำ และชุบเงิน เพราะต้นทุนจะถูกกว่า หรือผลิตโดยใช้เงินแท้ แต่น้ำหนักไม่เต็ม ทำให้มีการร้องเรียนมาก รัชกาลที่ 4 ทรงไม่พอพระราชหฤทัย จึงหาทางออกโดยการรับผลิตเหรียญแบนขึ้น

ผลิตเหรียญแบนแบบตอกตราด้วยมือ

ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงแก้ปัญหาการปลอมเงินพดด้วงจึงรีบสั่งให้ผลิตเหรียญแบบง่ายๆขึ้นก่อน โดยใช้วิธีนำเงินตีเป็นแผ่น และตัดให้กลม ตามน้ำหนักที่ต้องการ และตอกตรามงกุฏ1 ตรา, พระเต้า 2 ตรา, ตราจักร 1 ตรา ลงบนเหรียญ และทรงรับสั่งให้ใช้ แทนเงินพดด้วงได้เพราะผลิตได้น้อย เนื่องจากทำด้วยมือ ผลิตจากเงิน ขนาดสลึง และเฟื้อง ปัจจุบันถือว่าหายากมากๆ แทบจะไม่มีให้เห็นโดยทั่วไป เหรียญนี้จึงถือได้ว่าเป็นเหรียญ สุดยอดทางประวัติศาสตร์เป็นเหรียญแบนเหรียญแรกของไทยที่ออกใช้อย่างเป็นทางการ การประเมินราคาจึง ยากมาก เนื่องจากไม่มีประวัติการซื้อขายในตลาดมาเป็นเวลานานมาก เพราะเชื่อว่ามีไม่ถึง ๔ เหรียญใน ประเทศไทย
เหรียญเงินตอกตรา พระเต้า-มงกุฏ-จักร ขนาดสลึง ราคาประเมิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงินตอกตรา พระเต้า-มงกุฏ-จักร ขนาดเฟื้อง ราคาประเมิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช