การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช


ENGLISH     

ครั้งแรกในประเทศไทย

ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการรวบรวมเหรียญกษาปณ์และเหรียญหายาก ที่ครบชุดที่สุด จากยุคอดีตถึงปัจจุบัน เรารู้สึกยินดีที่ได้นำเสนอหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบกึ่งคู่มือ ชุดพิพิธภัณฑ์ “วิวัฒนาการเงินตราไทย” ซึ่งได้รวบรวมเงินตราต่างๆ มานานนับสิบปีโดย กลุ่มนักสะสมอาวุโส เรื่องราวต่างๆ ที่ได้นำมาเผยแพร่ต่อไปนี้สืบเนื่องมาจากการศึกษาค้นคว้าอันยาวนาน ประกอบกับความพยายามอุตสาหะและมุ่งมั่นในการรวบรวมค้นหาเงินตราต่างๆ อันล้ำค่าเหล่านี้ให้มารวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะจัดสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับชนรุ่นต่อๆ

ถ้าท่านหรือองค์กรท่านเห็นคุณค่าที่จะเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุด นี่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่ท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ที่สมบรูณ์ที่สุด มีคุณค่ามากที่สุด รวมรวบจากนักสะสมนานนับหลายสิบปี จนได้เหรียญที่ครบชุดที่สุด ตั้งแต่ยุคแรก (ฟูนาน, ทวาราวดี, ศรีวิชัย), ยุคต้น (สุโขทัย, กรุงศรีอยุธยา, ธนบุรี, เงินภาคต่างๆ ที่ทำใช้เอง) จนถึงยุคปัจจุบัน (กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๙) มีเหรียญมากกว่า ๑,๘๐๐ ชิ้น รวมทั้งเหรียญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นับ ๑๐ เหรียญ รวมเป็นสุดยอดของเหรียญกษาปณ์ไทย ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้อีก เหรียญทุกชิ้นถูกรวบรวมไว้ในกล่องที่สั่งทำพิเศษ พร้อมมีคำบรรยายโดยนักสะสมมืออาชีพ เพื่อต้องการให้เหรียญที่มีคุณค่าเหล่านี้อยู่ในประเทศไทย มูลค่าประเมินมากกว่า ๔๕ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าทางจิตใจได้ ราคาเริ่มประมูลเพียง ๒๐ ล้านบาท

การประมูลครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นี้ จัดรวบรวมโดย บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่มีความชำนาญ ในการคัดสรร และ ตรวจสอบ วัตถุสิ่งของ อันทรงคุณค่า กอปรกับประสบการณ์การจัดประมูล เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร แสตมป์ เอกสารสำคัญต่างๆ กว่าหมื่นรายการ สำหรับการประมูลครั้งนี้ จะเป็นการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดย บริษัท พันธวณิช จำกัด ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูล ด้วยระบบ E-Auction ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ชุดพิพิธภัณฑ์ "วิวัฒนาการเงินตราไทย พ.ศ. ๖๐๐ - ๒๕๔๐”

ความสำคัญของ ชุดพิพิธภัณฑ์ "วิวัฒนาการเงินตราไทย”
ชุดพิพิธภัณฑ์นี้บ่งบอกประวัติและวิวัฒนาการผลิตเหรียญกษาปณ์ช่วงเวลา ๒๐๐๐ ปีจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เหรียญที่ผลิตด้วยมือชนิดต่างๆ รูปทรงต่างๆ รวมถึงความเชื่อถือและสัญลักษณ์ต่างๆในแต่ละยุคซึ่งปรากฏอยู่บนเหรียญ มากกว่า ๑,๘๐๐ ชิ้น ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย สามารถมองสะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆ กันไป เช่น สะท้อนถึงความเป็นอยู่จากสิ่งของเครื่องใช้ สะท้อนความสงบสุขร่มเย็นได้จากวัดวาอาราม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ แม้กระทั่งอาหารการกินของคนไทยก็สามารถสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสะท้อนทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของผู้คน ความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเก่าแก่ของแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างวิจิตรลงตัว คงไม่พ้นความงดงามของ “เหรียญกษาปณ์” ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่แฝงไว้อย่างมากมาย สะท้อนแง่มุมความหลากหลายของชนชาตินั้นๆ ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองหรือการล่มสลายของอาณาจักรในยุคต่างๆ โดยในแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของวัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต ทำให้เหรียญกษาปณ์ในแต่ละยุค มีรูปแบบ ความหมาย และวิธีใช้ที่แตกต่างกันไป และชิ้นที่สำคัญบางส่วนได้จัดไว้ในตารางให้ดูเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ส่วนที่ไม่ได้ลงราคาก็ยังมีราคาหลักพันและหลักหมื่นจำนวนหลายร้อยชิ้น กรุณาดูรายละเอียดในหมวดต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว
การที่จะมีเอกชนรวบรวมเงินตราในยุคสมัยต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อนำมาทำพิพิธภัณฑ์เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยมีสถานที่ที่เหมาะสม มีการจัดเรียงอย่างมีศิลปะ การอธิบายพอสังเขปนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าสามารถทำได้ ก็จะเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศและประชาชนไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะเงินตราบางชิ้นคงเหลือไม่ถึง ๒-๓ ชิ้นในประเทศไทย คนไทยจะตื่นตะลึงกับข่าวของการจัดทำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเยี่ยมชมที่สำคัญที่จะทำให้มีผู้มาเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย ทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดีด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ
- คงไว้ถึงความมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดทำได้มาก่อน
- จะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจตามมาเป็นผลพลอยได้อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดอีกด้วย
- จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวต่างประเทศและประชาชนชาวไทยเข้ามาเยี่ยมชม และจะมีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันชาวต่างประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับเงินตราเป็นอย่างมาก
- เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ได้คุ้มค่ากว่าการประชาสัมพันธ์ชนิดอื่น โดยผู้คนจะช่วยกันพูดปากต่อปาก (Word of Mouth) อยู่ไปชั่วลูกชั่วหลาน (การประชาสัมพันธ์สำหรับสร้างชื่อเสียง ถ้าผ่านสื่อทั่วไปอาจใช้งบประมาณมากถึง ๑๐๐-๒๐๐ ล้านบาทในแต่ละปี ซึ่งอาจไม่ได้ผลเลยก็เป็นได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายสูงมาก)
- มูลค่าที่ลงทุนในเงินตรา จะทวีค่าขึ้นในทุกๆ วันที่ผ่านไป ต่างจากการลงทุนชนิดอื่น ที่มีแต่จะเสื่อมค่าลงเรื่อยๆ

แนวทางของการจัดสร้าง
- มีสถานที่ให้ผู้คนชมอย่างสะดวก พื้นที่ประมาณ ๓๐ x ๔๐ เมตร ถึง ๕๐ x ๑๐๐ เมตร
- มีการออกแบบตกแต่งตู้โชว์เงินตราให้สวยงาม และปลอดภัย
- มีคำบรรยายติดตามเหรียญกษาปณ์แต่ละชิ้น แต่ละกลุ่ม
- มีการรักษาความปลอดภัย

บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด และทีมงานผู้เชียวชาญด้านเหรียญกษาปณ์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาผู้ที่ชนะการประมูลในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การออกแบบ และให้คำปรึกษาอื่นๆสำหรับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อควรคิด
การลงทุนในธุรกิจสะสมเงินตรา เปรียบเสมือนกับการออมทรัพย์ เพราะเงินตราโบราณไม่เคยเสื่อมค่า มีแต่นับวันจะทวีมูลค่าอย่างมหาศาล นอกจากนี้ระหว่างการลงทุนเก็บสะสม ถ้ามีโอกาสได้ให้ความรู้ และจัดแสดงอย่างสวยงาม จะทำให้เกิดธุรกิจหมุนเวียน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นบุคคลที่จะช่วยอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับทราบสืบไปด้วย

 


เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช