การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.116


บทที่ ๓๗ พันธบัตรทองคำ
CHAPTER 37: GOVERNMENT GOLD BONDS

นักสะสมเหรียญกษาปณ์จัดให้ธนบัตรทองคำอยู่ในหมวดเพื่อการสะสมด้วย เพราะมีระบุราคาแน่ชัดผลิต ใน พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นช่วงเงินฝืด รัฐบาลจึงจัดทำพันธบัตรเงินกู้เพื่อชาติขึ้น เมื่อถึงเวลาถ่ายถอนคืน รัฐบาลจะให้เป็น พันธบัตรทองคำ ผลิตจากทองคำบริสุทธิ์

ขนาด ๕๐ บาท มีน้ำหนัก ๘.๖๙๓ กรัม
ขนาด ๑๐๐ บาท มีน้ำหนัก ๑๗.๓๘๗ กรัม
ขนาด ๑,๐๐๐ บาท มีน้ำหนัก ๑๗๓.๘๗๙ กรัม


ในตลาดมีการซื้อขายกันราคาสูงมาก มักจะพบขนาด ๕๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท นิยมสะสมกันเป็น ชุด ๓ เหรียญ คือ ขนาด ๕๐ บาท ,๑๐๐ บาท ,๑,๐๐๐ บาท ราคาซื้อขาย ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อชุดแล้วแต่สภาพ ความสวยงาม

พันธบัตรทองคำ - Government Gold Bonds
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช