การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.91 - P.98


บทที่ ๓๕ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๔๐
CHAPTER 35: RAMA IX CIRCULATION COIN 2489-2540 B.E.

ในรัชสมัยนี้ ถือว่าเป็นสมัยที่ประเทศไทย มีระบบการผลิตเหรียญที่ดีมาก เปรียบเทียบกับนานาชาติได้มี คุณภาพดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะแบ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีการผลิตหมุนเวียนอยู่หลายครั้ง และมี การผลิตซ้ำ และเหรียญที่ระลึกที่จะผลิตตามวโรกาส ต่างๆ

เหรียญหมุนเวียน
๑.) ผลิตจากดีบุกปี พ.ศ.๒๔๙๓ ขนาด ๕ สตางค์, ๑๐ สตางค์
๒.) ผลิตจากทองเหลืองปี พ.ศ.๒๔๙๓ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ ด้านหลังเป็นตราแผ่นดินมี ปีพ.ศ. ที่ผลิตบอกอยู่ด้านล่างคือปี พ.ศ.๒๔๙๓ ขนาด ๕ สตางค์, ๑๐ สตางค์, ๒๕ สตางค์, ๕๐ สตางค์
๓.) เหรียญผลิตจากดีบุกปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขนาด ๕ สตางค์, ๑๐ สตางค์
๔.) เหรียญผลิตจากทองเหลืองปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขนาด ๕ สตางค์, ๑๐ สตางค์, ๒๕ สตางค์, ๕๐ สตางค์
๕.) เหรียญผลิตจากทองแดงปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขนาด ๕ สตางค์, ๑๐ สตางค์, ๑๐ สตางค์ แบบเลข ๑ หางยาง
๖.) เหรียญผลิตจากอลูมิเนียม ด้านหลังเป็นรูปหริภุญชัย พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน ขนาด ๑ สตางค์ (มักเก็บไว้ เป็นที่ระลึก)
๗.) เหรียญผลิตจากอลูมิเนียม ด้านหลังเป็นรูปพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบันขนาด ๕ สตางค์
๘.) เหรียญผลิตจากอลูมิเนียม ด้านหลังเป็นรูปพระธาตุเชิงชุม พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน ขนาด ๑๐ สตางค์
๙.) เหรียญผลิตจากทองเหลือง ด้านหลังเป็นรูปวัดมหาธาตุ ปีพ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ขนาด ๒๕ สตางค์
๑๐.) เหรียญผลิตจากทองเหลือง ด้านหลังเปลี่ยนเป็นใส่ราคาตรงกลาง มีรวงข้าวขอบบนซ้าย-ขวา พ.ศ.๒๕๒๐ ขนาด ๒๕ สตางค์
๑๑.) เหรียญผลิตจากทองเหลือง ด้านหลังเป็นรูปพระธาตุดอยสุเทพ พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน ขนาด ๕๐ สตางค์
๑๒.) เหรียญผลิตจากทองเหลือง ด้านหลังเปลี่ยนเป็นใส่ราคาตรงกลาง มีรวงข้าวขอบบนซ้าย-ขวา พ.ศ.๒๕๒๓ ขนาด ๕๐ สตางค์
๑๓.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหน้าเป็นรูปพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ ด้านหลังเปลี่ยนเป็นครุฑปีพ.ศ. ๒๕๑๗ ขนาด ๑ บาท เป็นเหรียญกลม
๑๔.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหลังเป็นรูปวัดพระศรีศาสดารามปี พ.ศ.๒๕๒๕, ๒๕๒๖, ๒๕๒๗, ๒๕๒๘ ขนาด ๑ บาท
๑๕.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหลังเป็นรูปวัดพระศรีศาสดาราม พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปัจจุบัน ขนาด ๑ บาท
๑๖.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหน้าเป็นรูป พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ ด้านหลังเปลี่ยนเป็นครุฑปี พ.ศ.๒๕๑๕ ขนาด ๕ บาท เป็นเหรียญ ๙ เหลี่ยมรุ่นแรก
๑๗.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหลังเป็นรูปครุฑพาห์ ปีพ.ศ.๒๕๒๐, พ.ศ.๒๕๒๒ ขนาด ๕ บาท
๑๘.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหลังเป็นรูปครุฑปี พ.ศ.๒๕๒๕, ๒๕๒๖, ๒๕๒๗, ๒๕๒๘, ๒๕๒๙ ขนาด ๕ บาท
๑๙.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหลังเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ พ.ศ.๒๕๓๐, ๒๕๓๑ ขนาด ๕ บาท
๒๐.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล ด้านหลังเป็นรูปวัดเบญจมบพิตร พ.ศ.๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน
๒๑.) เหรียญผลิตจากนิเกิ้ล (สองสี) ขอบนอกสีบรอนด์เงิน วงกลมในสีเหลืองด้านหลังเป็นรูปพระเจดีย์ วัดอรุณราชวราราม พ.ศ.๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน สำหรับปีพ.ศ.๒๕๓๓ ผลิตออกมาน้อยมากทำให้ราคาสูงเป็น หลักหมื่นบาท ตามความพอใจของผู้ซื้อผู้ขาย
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙   P.92
CIRCULATION COINAGE RAMA IX


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑ ส.ต. เนื้ออลูมิเนียม   P.93
CIRCULATION COINAGE RAMA IX 1ST. ALUMINUM METAL


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐ ส.ต. เนื้ออลูมิเนียม   P.94
CIRCULATION COINAGE RAMA IX 10ST. ALUMINUM METAL


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙ ราคา ๒๕ ส.ต. เนื้อทองเหลือง   P.95
CIRCULATION COINAGE RAMA IX 25ST. BRONZE METAL


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑ บาท เนื้อนิเกิ้ล   P.96
CIRCULATION COINAGE RAMA IX 1 BAHT NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙ ราคา ๕ บาท เนื้อนิเกิ้ล   P.97
CIRCULATION COINAGE RAMA IX 5 BAHT NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐ บาท เนื้อสองสี   P.98
CIRCULATION COINAGE RAMA IX 10 BAHT BI-METALจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช