การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.29 - P.35


บทที่ ๖ เงินรวมสมัยของภาคเหนือหรือล้านนา พ.ศ.๑๘๙๐-๒๔๔๐
CHAPTER 6: NORTHERN COINAGE OF THE LANNA PERIOD 1890-2440 B.E.

๖.๑ เงินไซซี / 6.1 SYCEE
การค้าขายของชาวจีนมีอยู่มากมาย ดังนั้นเงินที่ถือว่านิยมใช้กันมากจึงเป็นเงินก้อนที่ผลิตจากจีน รูปร่างคล้ายเรือสำเภา, อานม้า, ก้อนกลม โดยผลิตจากเนื้อเงินแท้ มีความบริสุทธิ์มาก เรียกว่าเงิน “มุ่น” หรือเงิน “ไซซี” มีอักษรภาษาจีนอยู่บนก้านเงิน แสดงถึงผู้ผลิต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
๖.๒ เงินท้อกเชียงใหม่ / 6.2 TOK CHIANG MAI
เงินท้อกเชียงใหม่มีลักษณะคล้ายหอยคว่ำ รูปร่างแบน มีหลายขนาด ผิวสีดำพื้นย่นเป็นร่องเล็กๆทำด้วย เงินไม่บริสุทธิ์มากนัก
ราคาซื้อขายอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท


๖.๓ เงินท้อกน่าน / 6.3 TOK NAN
ผลิตจากโลหะผสม รูปกลมแบน แต่ผิวเรียบกว่าเงินท้อกเชียงใหม่ที่พบส่วนมาก มักจะมีรูเล็กๆเจาะอยู่ เพื่อใช้ห้อย ขนไปมาได้สะดวกขึ้น
ราคาซื้อขายประมาณ ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท


๖.๔ เงินผักชี หรือเงินดอกไม้ / 6.4 FLOWER MONEY
มีรูปลักษณะแบนกลมผลิตจากเงินบริสุทธิ์ผิวด้านบนมีรอยคล้ายผักชีกดลายลงไป หรือมีลายคล้าย ก้นหอย
ราคาซื้อขาย ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท


๖.๕ เงินใบไม้ / 6.5 LEAF MONEY
เงินใบไม้ทำจากทองเหลือง ด้านบนมีลายเส้นของใบไม้ มีลายเส้นตั้งแต่ 5 เส้นมาถึง 8 เส้น มีเจาะรูอยู่ ด้านบนใช้แขวนได้ง่าย
ราคาซื้อขาย ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นที่ปรากฏอยู่มีหลายเส้น ราคาก็ ยิ่งสูงมากขึ้น


๖.๖ เงินหอยโข่ง หรือเงินปากหมู / 6.6 PIG MOUTH MONEY ลักษณะคล้ายเงินท้อกเชียงใหม่ แต่มีส่วนสูงมากกว่า ผลิตจากเงินไม่บริสุทธิ์ ภายในมีช่องว่างแต่มีจำนวน น้อย
ราคาซื้อขาย ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท


๖.๗ เงินกำไลขาเหลี่ยม / 6.7 SILVER BRACELET MONEY
เงินกำไลขาเหลี่ยมถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของเงิน “เจียง” หรือเรียกว่าเงินขาคีม เงินกำไลนี้นับว่ามีความ สำคัญต่อประวัติศาสตร์เงินของไทยเหมือนกัน แต่ปัจจุบันค่อนข้างหายากมาก

เงินกำไลขาเหลี่ยม ยังมีขุดพบบ้างเป็นระยะ แต่ราคาก็แพงพอสมควร ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ก็เพราะความหายาก และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นเอง


๖.๘ เงินเจียง หรือเงินขาคีม / 6.8 JIANG MONEY OR KAKIM MONEY
เงินเจียงมีความคำคัญทางประวัติศาสตร์มากเช่นกัน เพราะบนตัวเงินมีลักษณะคล้ายคีม มีขาสองข้างงอ เข้าหากัน จะมีการตอกตราเมืองที่ผลิต ซึ่งเป็นภาษาไทยในอดีต เช่นเมืองเชียงใหม่ ตอกคำว่า “ชม” ,เมือง เชียงแสนตอกคำว่า “แสน” หรืออีกหลายเมืองถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วในปัจจุบัน เช่น “ฝาง” หมายถึงเมืองสบฝาง “น่าน” หมายถึงเมืองน่าน “ดอน”หมายถึง ลำปาง “แปบ” หมายถึง กำแพงเพชร ค้นพบแล้วกว่า ๔๐ เมือง จึงถือว่า เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆ ส่วนมากพบน้ำหนักประมาณ ๖๐ กรัมสำหรับเมืองที่หาง่าย เช่น “ชม” และ “แสน” ราคาประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท แต่สำหรับเมืองที่หายากๆ ราคาอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท เช่น เมือง “พูน” (ลำพูน) ,เมือง “แพร” (แพร่) ,เมือง “ยวง” (ฝาง) ,เมือง “นาน” (น่าน) ,เมือง “งวง” (ง้าว) ,เมือง “คอน” (ลำปาง) ,เมือง “สัก” (ป่าสัก) ,เมือง “พย” (พะเยา) และเมือง “เถิน” (เถิน)

เมือง “รวย” (เชียงราย) ซึ่งคำว่า “รวย” เป็นคำศิริมงคล และหายากมาก เป็นที่ต้องการของนักสะสม ถูกค้นพบเพียง ๖ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๒๕๐,๐๐๐ บาทเงินรวมสมัยของภาคเหนือหรือล้านนา พ.ศ.๑๘๙๐-๒๔๔๐   P.34
Northern Coinage of The Lanna Period 1890-2440 B.E.


เงินรวมสมัยของภาคเหนือหรือล้านนา พ.ศ.๑๘๙๐-๒๔๔๐   P.35
Northern Coinage of The Lanna Period 1890-2440 B.E.จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช