การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.15 - P.20


บทที่ ๔ พดด้วงยุคสุโขทัย พ.ศ. ๑๗๘๑-๑๙๘๑
CHAPTER 4: POD DUANG SUKOTHAI PERIOD 1781-1981 B.E.

เงินสมัยสุโขทัย ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเงินตราที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของคนไทยที่ไม่เหมือน ใคร ได้แก่เงินพดด้วง (Bullet Money) ยุคสุโขทัยถือเป็นยุคที่มีความเจริญทางการค้าขายเป็นอย่างมาก และ ทางการอนุญาตให้ประชาชนผลิตเงินพดด้วงใช้เอง โดยจะมีการตีตราอยู่บนเงินพดด้วงที่มีลักษณะคล้าย ตัวด้วงขด มีรูอยู่ตรงกลาง โดยขาของเงินพดด้วงมักจะมีรอยบาก เพื่อพ่อค้าสามารถดูเนื้อเงินได้ว่าเป็นของแท้ หรือไม่ ตราที่พบว่ามีการตอกอยู่บนเงินพดด้วงจะพบตราสิงห์, ตราวัว, ตรากระต่าย, ตราไก่, ตราสังข์, และตราช้าง พดด้วงตราช้างจะพบมากที่สุด และมีหลายชนิด ขนาดที่ขุดพบจะมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ขนาด 1 บาท, สองสลึง, หนึ่งสลึง และขนาดเฟื้อง ผลิตจากเงินแท้

เงินที่พบอีกชนิดหนึ่งได้แก่เงินคุป ลักษณะคล้ายเงินพดด้วงแต่ขนาดใหญ่ น้ำหนักไม่แน่นอน ผลิต จากดีบุก และตะกั่ว ส่วนมากใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นตัวชั่งน้ำหนักสิ่งของ

เงินพดด้วงสมัยสุโขทัยถือว่าหายากมากที่สุด มีราคาสูงมากโดยเฉพาะราคาตำลึงและกึ่งตำลึง มีราคาซื้อขายกันท ี่๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐บาท เชื่อกันว่าหลังจากย้ายราชธานีมากรุงศรีอยุธยา มีคนนำไปหลอมละลาย หรือสูญหาย เนื่องจากการผลิตยังไม่ถือว่ามากนัก
พดด้วงยุคสุโขทัย พ.ศ.๑๗๘๑-๑๙๘๑

Pod Duang Sukhothai Period 1781-1981 B.E.
พดด้วงสุโขทัยทรงกำไลขากลม ราคาตำลึง   P.17
Pod Duang Sukhothai Bracelet shape Tamlung


พดด้วงสุโขทัยตราต่างๆ    P.18
Pod Duang Sukhothai various counter marked


พดด้วงสุโขทัยตราช้างกลม   P.19
Pod Duang Sukhothai counter marked Elephant(Round)


เงินพิธีกรรมทางศาสนา(เงินคุป)    P.20
Ceremonial Money(Krup)จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช