การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    

P.138


Eur-Seree Collecting Co., Ltd.

Specialist in appraisals, valuations, consultations and expert opinions of authentic Thai coins, banknotes, stamps and rare documents. Managing premiun collections, holdings for long term investment plan to achieve the best benefit for both buyers and vendors alike. Appraisal valuable collections, estates to the benefit of legacy, community property, company assets etc. The expert team will treat all deals as “Strictly Confidential”.

Eur-Seree, regards as the center of rare items of Thai coins, banknotes, stamps and rare documents, offers with choices for buyers to obtain quality rare materials at the right prices while the vendors may take the opportunity to increase their sales from the huge mailing list.

Eur-Seree regularly holds public auction 3 time annually with over thousand lots each time to more than 6,000 regular direct customers worldwide.

Eur-Seree also acts as the exclusive agent in Bangkok of world leading brand name LINDNER from Germany for storages of all valuable items in the best proper manner with wide ranges of stamp albums, banknote albums and coins boxes.

Over the years Eur-Seree was well trusted by “Communication Authority of Thailand” and "Thailand Post" to represent them on numerous international exhibitions, i.e.

Guangzhuo 2000 – Guangzhuo Kwangtung, P.R.China
Belgica 2001 - Brussels, Belgium
Hafnia 2001 - Copenhagen, Denmark
Lanka Philex 2003 - Colombo, Sri Lanka
China 2003 - Ming Yang – Sichun, P.R.China
Espana 2004 - Valencia, Spain
Taipei 2004 - Taipei, Taiwan
Beijing 2004 - Beijing, P.R.China
Beijing 2006 - Beijing, P.R.China
Belgica 2006 - Brussels, Belgium
Monaco Phil 2006 - Monte-Carlo, Monaco
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช