การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.62 - P.63


บทที่ ๑๗ สมัยรัชกาลที่ ๔ เหรียญแบนทางการเหรียญแรกที่ผลิตจากเครื่องจักร (เหรียญบรรณาการ)
CHAPTER 17: RAMA IV THE FIRST OFFICIAL FLAT COIN WITH MACHINE-MADE (BANAKARN)

รัชกาลที่ ๔ ทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศอังกฤษ ทรงเห็นว่าการที่จะผลิตเหรียญแบนด้วยมือ ไม่ทัน ต่อความต้องการของประชาชนทั่วไป จึงรีบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตเหรียญจากประเทศอังกฤษ แต่ระหว่างต้องรอ เครื่องจักรจริงพระนางเจ้าวิกเตอร์เรียแห่งอังกฤษ ทรงให้นำเครื่องจักรผลิต เหรียญแบบอัดด้วยแรงคน(Screw Press Method) เรียกเครื่องจักรชนิดนี้ว่า “Machine-Made Coin” ซึ่งพัฒนามาจากการใช้คนเพียงอย่างเดียว แต่ เครื่องจักรมีขนาดเล็กผลิตได้น้อยมาก ผลิตเหรียญบาทได้เพียง ๒,๔๐๐ บาท และขนาดเฟื้องได้เพียงเล็กน้อย ในที่สุด เครื่องจักรใหญ่ก็มาถึง เหรียญที่ผลิต ด้วยเครื่องจักรชนิดนี้ ถีอว่าเป็นเหรียญที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เช่นกัน เพราะถือว่าเป็นเหรียญแรกที่ผลิตจากเครื่องจักร โดยเรียกกันว่าเหรียญบรรณาการ ตามที่ พระนางเจ้าวิกเตอร์เรียมอบเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องบรรณาการด้วยการผลิตน้อยมากจึงหายาก และมีราคาสูง เช่นกัน

ได้จำนวนน้อย และก็เป็นที่ใฝ่ฝันของนักสะสมประวัติศาสตร์ บนตัวเหรียญ อ่อนช้อย สวยสดงดงาม จนสุดจะพรรณณาจริงๆ
เหรียญเงินบรรณาการขนาด ๑ บาท ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เหรียญเงินบรรณาการขนาด ๑ เฟื้อง ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เหรียญทองบรรณาการขนาด ๑ เฟื้อง ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เหรียญบรรณาการจึงถูกยกให้เป็นเหรียญไทยเหรียญแรกที่ผลิตจากเครื่องจักรหายากมากๆ เพราะผลิต ในจำนวนจำกัดเหรียญบรรณาการ / BANAKARN
เหรียญแบนทางการเหรียญแรกที่ผลิตจากเครื่องจักร
THE FIRST OFFICIAL FLAT COIN WITH MACHINE-MADE
เหรียญบรรณาการขนาด ราคาบาท

เหรียญบรรณาการขนาด ราคาเฟื้อง

เหรียญบรรณาการทองคำขนาดเฟื้อง หนัก ๒.๐๗ กรัม
ถูกค้นพบเพียง ๔ เหรียญเท่านั้น - Gold Fuang Banakarn Found only 4 pcs.

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช