การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.41 - P.43


บทที่ ๑๐ พดด้วงรัตนโกสินทร์ สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๕๒ (ตราอุณาโลม)
CHAPTER 10:POD DUANG RATTANAKOSIN KING RAMA I 2325 - 2352 B.E.

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงย้ายเมืองหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานคร พระองค์ ทรงใช้เงินพดด้วงต่อมา โดยตีตราอุณาโลมซึ่งแปลว่าดอกบัว และตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็น พระองค์แรกของราชวงศ์จักรี พดด้วงที่พบมากที่สุดจะเป็นขนาดหนึ่งบาท ส่วนขนาดสองสลึง, หนึ่งสลึง, เฟื้อง พบน้อยมาก


เงินพดด้วงทุกขนาดของสมัยรัชกาลที่ ๑ น่าสะสม เพราะถือเป็นพดด้วงรุ่นแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขนาดเล็กกว่าหนึ่งบาทหายากมากๆ


พดด้วงรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin


พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin Period

สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๕๒ (ตราอุณาโลม)
King Rama I 2325 - 2352 B.E.(Unalom)

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช