การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.120


บทที่ ๓๙ เหรียญคาสิโนเมืองไทย
CHAPTER 39: OFFICIAL CASINO TOKENS

สมัยรัตนโกสินทร์ รัฐบาลเคยมีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ในปี พ.ศ.๒๔๘๘ รัฐบาลที่มี นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี อนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อจะหารายได้เข้ารัฐ แต่ปรากฏว่าเพียงไม่กี่เดือนมี ประชาชนหลงใหล เล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัว ไม่เป็นอันทำมาหากิน บางคนต้องฆ่าตัวตาย รัฐบาลจึงประกาศปิด สถานคาสิโนในทันที คงเหลือไว้แต่เหรียญที่ไว้แลกเล่นกัน หรือที่เรียกว่า ชิพ มีขนาด 1 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 100 บาท ยังเป็นประวัติให้ได้ระลึกถึง

นักสะสมก็ยังถือว่าอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์ จึงนิยมสะสมกัน ราคาทั้งชุดประมาณ หนึ่งหมื่นบาท แต่หายากพอควร

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช