การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.88 - P.89


บทที่ ๓๓ รัชกาลที่ ๘ เหรียญสตางค์รู พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๙
CHAPTER 33:RAMA VIII DECIMAL COINAGE 2477-2489 B.E.

การออกแบบเหรียญสมัยรัชกาลที่ ๘ จะคล้ายกับเหรียญรุ่นก่อนๆ

เหรียญนิเกิ้ลรู
ขนาด ๑๐ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๗๘, ๒๔๘๐ ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๒๕๐ บาท
ขนาด ๕ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๗๘, ๒๔๘๐ ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๒๕๐ บาท

เหรียญทองแดงรู ขนาด 1 สตางค์
ผลิต พ.ศ.๒๔๗๘, ๒๔๘๐, ๒๔๘๒, ๒๔๘๔ ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๒๕๐ บาท

เหรียญทองแดง ๑/๒ สตางค์
ผลิต พ.ศ.๒๔๘๐ ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๒๕๐ บาท

เหรียญเงินรู
นับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผลิตจากเงิน ด้านหน้าเป็นลายกนก มีราคาบอกอยู่ด้านซ้าย คำว่า “สตางค์” อยู่ ด้านขวา มีคำว่า “รัฐบาลไทย” อยู่ด้านล่างด้านหลัง มี พ.ศ. ของปีที่ผลิตอยู่รอบรูกลม และมี ลายกลีบบัวล้อมรอบ อีกครั้ง
ขนาด ๒๐ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๘๕ ราคาซื้อขาย ๓๕๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
ขนาด ๑๐ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๘๔ ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๓๐๐ บาท
ขนาด ๕ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๘๔ ราคาซื้อขาย ๑๕๐ บาท ถึง ๔๐๐ บาท

เหรียญสตางค์แดง
ขนาด ๑ สตางค์ ด้านหน้า ด้านหลังเหมือนเหรียญเงินรู ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๒๕๐ บาท

เหรียญดีบุกรู
ขนาด ๒๐ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๘๘ ด้านหน้า ด้านหลังเหมือนเหรียญเงินรู ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๔๐๐ บาท
ขนาด ๑๐ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๘๕, ๒๔๘๗, ๒๔๘๘ ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๓๐๐ บาท
ขนาด ๕ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๘๕, ๒๔๘๗ ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๒๐๐ บาท
เหรียญสตางค์รู ๑ สตางค์ เนื้อทองแดง
DECIMAL COINAGE 1 SATANG COPPER METAL
เหรียญสตางค์รู ลายกนก เนื้อเงิน
DECIMAL COINAGE SILVER METAL
เหรียญสตางค์รู ลายกนก พ.ศ.๒๔๘๕ เนื้อดีบุก
DECIMAL COINAGE 1942 TIN METAL
เหรียญสตางค์รู ลายกนก พ.ศ.๒๔๘๗ เนื้อดีบุก
DECIMAL COINAGE 1944 TIN METAL
เหรียญสตางค์รู ลายกนก พ.ศ.๒๔๘๘ เนื้อดีบุก
DECIMAL COINAGE 1945 TIN METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช