การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.122


บทที่ ๔๑ เหรียญตลก
CHAPTER 41: ERRORS COINS

ในวงการสะสม นิยมหาเหรียญที่เกิดความผิดพลาดในการผลิตเช่นตีตราเคลื่อนที่ พิมพ์หัวสองด้าน, ก้อย สองด้าน เราเรียกว่าเหรียญตลก สงสัยคนที่ตั้งชื่อคนแรกๆ พอเห็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดหลุดออกมาในตลาดคง ขำกลิ้ง ทำให้เพื่อนคิดว่าดูเหรียญตลกอยู่ ก็เลยเรียกเหรียญตลก นอกจากวงการเหรียญ วงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์หรือธนบัตร ถ้ามีการผลิตผิดพลาดนักสะสมจะเรียก ตลก เช่นกัน


(1) หัว-ก้อย ต่างรุ่น / Head-Tail different series
(2) หัว-หัว ต่างรุ่น / Head-Head different series
(3) ก้อย-ก้อย ต่างรุ่น / Tail-Tail different series
(4) ปั๊มเคลื่อน / Shift die
(5) พิมพ์ซ้ำ / Double die
(6) เจาะรูไม่ตรง / Shifted center hole
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช