การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.60 - P.61


บทที่ ๑๖ สมัยรัชกาลที่ ๔ เหรียญแบนทางการเหรียญแรกที่มีอักษรไทย
CHAPTER 15: RAMA IV THE FIRST OFFICIAL FLAT COIN WITH THAI INSCRIPTION

เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๓๙๙ พระองค์ทรงทราบข่าวว่ามีวิธีการ ใช้มือทำเหรียญแบน เรียกว่า “Hand Hammering Method” ในสมัยพระเจ้าชาล์ลที่ ๑ พระองค์จึงทรงให้ผลิต เหรียญแบน ด้วยวิธีเงินแผ่นมาตัดให้กลม และแกะสลักตัวตอกเป็นตราพระมงกุฏ และแกะเป็นอักษรภาษาไทยว่า “กรุงเทพ” ตีลงบนแผ่นเงินทั้งสองด้าน เหรียญตอกตราพระมงกุฏ-กรุงเทพ จึงถือเป็นหลักฐานสำคัญ เพราะเป็น เหรียญแรกที่มีภาษาไทยอยู่บนเหรียญ มิได้มีเฉพาะสัญลักษณ์เหมือนแต่ก่อน แต่การผลิตน้อยมากจริงๆ เพราะผลิตยากจึงหลงเหลือเป็นหลักฐาน ชิ้นประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบเพียง ๓ เหรียญและจากการเปรียบเทียบทั้ง ๓ แล้วเหรียญใน ชุดพิพิธภัณฑ์ นี้ถือเป็นเหรียญที่สวยที่สุด ในประเทศไทย เหรียญนี้จึง สมควรได้รับสมญานามว่า “สุดยอดเหรียญกษาปณ์ไทย” จริงๆ

ราคาประเมินเหรียญเงินตอกตราพระมหามงกุฏ-กรุงเทพขนาดเฟื้องนั้นราคาไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รูปถ่ายเหรียญตอกตรามหามงกุฎ-กรุงเทพ ในตลับฝังเพชร พร้อมเครื่องแขวนอันสวยงาม
(เป็นเหรียญที่สวยที่สุดจาก ๓ เหรียญที่ถูกค้นพบ)
เหรียญเงินตอกตราพระมหามงกุฎ-กรุงเทพ - HAND HAMMERING METHOD
เหรียญแบนเหรียญแรกที่มีอักษรไทย - THE FIRST OFFICIAL COIN WITH THAI INSCRIPTION

เหรียญตอกตราสมัยพระเจ้าชาล์ลที่ ๑ ใช้วิธีการทำแบบเดียวกัน

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช